Nostra labor

La nostra tasca consisteix en crear i gestionar centres educatius adaptats a cada realitat empresarial, amb el objectiu de afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral oferint centres educatius de qualitat.

Per aconseguir-ho:

  • Elaborem projectes educatius innovadors i avantguardistes, dissenyats i construïts dins del mateix lloc de treball. Projectes respectuosos amb el entorn, que veuen a cada nen com un autèntic protagonista, un ser lliure i capaç de realitzar els seus propis descobriments.
  • Projectes adaptats a les necessitats de la empresa i les famílies.
  • Horaris compatibles amb la jornada laboral. 
  • Contem amb un equip de professionals especialitzats en Educació Infantil compromesos amb el projecte que desenvolupem.

Beneficis: